Language: 简体中文 English

E02-材料界面/表面分析与表征

材料界面与表面、缺陷与相变,电子显微学表征与分析。许并社                    太原理工大学
CHEN Fu-Rong        香港城市大学
马秀良                    中科院金属研究所
贾春林                    西安交通大学
郭俊杰                    太原理工大学


 

太原理工大学、中科院金属研究所、香港城市大学、西安交通大学、陕西科技大学


捷欧路(北京)科贸有限公司


由大会统一出版郝晓东        陕西科技大学        17719567937        hao.xiaodong@sust.edu.cn 

x
因受疫情影响,原定于2020年7月7-11日召开的会议暂推迟于2020年10月23-28日在山东省青岛市召开。